Ochrana údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Relaxdays GmbH, Berliner Straße 191, 06116 Halle, Německo, tel.: +49 (0) 345 56 67 09 30, Fax: +49 (0) 345 56 67 09 39, e-mail: support@relaxdays.de. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Správce jmenoval pro tento web pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení prostřednictvím následujících kontaktů: "Johannes vom Stein, Berliner Str. 191, 06116 Halle (Saale), +49 (0) 345 56 67 09 30, datenschutz@relaxdays.de"

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

2.1 Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

2.2 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

3) Hosting & Content Delivery Network

Pro hosting našich webových stránek a prezentaci obsahu stránek využíváme poskytovatele, který své služby poskytuje sám nebo prostřednictvím vybraných subdodavatelů výhradně na serverech v rámci Evropské unie.

Veškeré údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na těchto serverech.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich webových stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím osobám.

4) Soubory cookies

Abychom zajistili atraktivitu naší webové stránky při návštěvě uživatelů a umožnili používání určitých funkcí, používáme cookies, tedy malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookies se po zavření prohlížeče částečně automaticky opět odstraní (tzv. „cookies relace“), částečně zůstávají ve vašem koncovém zařízení déle a umožňují ukládání nastavení stránek (tzv. „trvalé cookies“). V druhém případě můžete dobu ukládání zjistit z přehledu o nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči.

Pokud dochází na základě jednotlivých, námi používaných souborů cookies také ke zpracování osobních údajů, provádí se toto zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely realizace smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě poskytnutého souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webové stránky a docílení návštěvy stránky, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní.

Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o vytváření souborů cookies a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí nebo mohli přijetí souborů cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookies nepřijmete, může být funkčnost naší webové stránky omezena.

5) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci.

Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

6) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

7) Využití Vašich dat k přímé reklamě

7.1 Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2 Zasílání newsletteru stávajícím zákazníkům

Jestliže jste nám při nákupu produktů poskytli Vaši e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelné nabídky z našeho sortimentu, podobné produktům, které jste si již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži k tomu nemusíme mít žádný Váš další souhlas.

Právním základem ke zpracování dat je náš oprávněný zájem na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste již dříve vyslovili nesouhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy k tomuto účelu, tyto e-maily zasílat nebudeme. Správci uvedenému v úvodu jste oprávněni kdykoliv sdělit svou námitku proti využití Vaší e-mailové adresy k výše uvedeným reklamním účelům, s účinností do budoucna. V souvislosti s námitkou nesete pouze náklady na poštovné a telekomunikační poplatky v základní výši. Po doručení Vaší námitky bude neprodleně ukončeno využívání Vaší e-mailové adresy k reklamním účelům.

7.3 Brevo

Náš e-mailový zpravodaj (newsletter) se rozesílá prostřednictvím tohoto poskytovatele: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín, Německo

Na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní a uživatelsky přívětivý marketing našeho newsletteru předáváme údaje, které jste při objednávce newsletteru poskytli dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tomuto poskytovateli, aby zajišťoval rozesílání newsletteru naším jménem.

Za podmínky vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR poskytovatel navíc zajišťuje statistické vyhodnocení úspěšnosti newsletterových kampaní prostřednictvím webových majáků nebo sledovacích pixelů v odesílaných e-mailech, díky čemuž lze měřit míru otevření a specifické interakce s obsahy newsletteru. Přitom se shromažďují a vyhodnocují také informace o koncových zařízeních (např. čas otevření stránky, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém), ale neslučují se s jinými soubory dat.

Svůj souhlas s newsletterovým sledováním můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která chrání údaje o návštěvnících našich stránek a zakazuje předávat údaje třetím stranám.

8) Zpracování dat při vyřizování objednávek

8.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.2 Předávání osobních údajů přepravním společnostem

- Deutsche Post

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DHL

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DPD

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

8.3 Použití poskytovatelů platebních služeb (Payment Services)

- Amazon Pay

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lucembursko

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem (např. platba kartou), jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.
- Apple Pay

Jestliže si zvolíte platební metodu „Apple Pay“ společnosti Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, platba se uskuteční prostřednictvím funkce „Apple Pay“ vašeho koncového zařízení s iOS, watchOS nebo macOS, a to zatížením účtu vaší karty zadané ve službě „Apple Pay“. K ochraně vašich transakcí služba Apple Pay využívá bezpečnostní funkce integrované do hardwaru a softwaru vašeho zařízení. Ke schválení platby je proto nezbytné zadat kód, který jste dříve určili, ale také platbu potvrdit prostřednictvím funkce „Face ID“ nebo „Touch ID“ vašeho koncového zařízení.

Pro potřeby realizace plateb se vaše údaje zadané během objednávky společně s informacemi o vaší objednávce předávají společnosti Apple, a to v zašifrované podobě. Společnost Apple poté tyto údaje znovu šifruje speciálním vývojářským klíčem, než se údaje pro realizaci platby předají poskytovateli platebních služeb pro platební kartu zadanou ve službě Apple Pay. Šifrování slouží k tomu, aby přístup k platebním údajům měly jen webové stránky, jejichž prostřednictvím se nákup uskutečnil. Po dokončení platby vám společnost Apple jako potvrzení úspěšné platby na výstupní stránce webu zašle číslo účtu vašeho zařízení, ale také jedinečný dynamický bezpečnostní kód příslušné transakce.

Pokud se při popisovaných přenosech zpracovávají osobní údaje, zpracování probíhá výhradně za účelem realizace plateb dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Společnost Apple uchovává anonymizované transakční údaje, například přibližnou částku za nákup, přibližné datum a přibližný čas, jakož i údaj, zda byla transakce úspěšně uzavřena. Anonymizací se zcela vyloučí možnost vztáhnout údaje k určité osobě. Společnost Apple využívá anonymizované údaje ke zlepšení služby „Apple Pay“ a jiných výrobků či služeb společnosti Apple.

Jestliže službu Apple Pay na zařízení iPhone nebo Apple Watch použijete pro úhradu nákupu, který jste na Macu uskutečnili v prohlížeči Safari, v takovém případě Mac a autorizační nástroj komunikují přes šifrovaný kanál na serverech Apple. Společnost Apple žádnou z těchto informací nezpracovává ani neuchovává ve formátu, který by umožňoval identifikaci vaší osoby. Možnost používat službu Apple Pay na svém Macu můžete deaktivovat v nastavení svého iPhonu. Jděte na položku „Wallet & Apple Pay“ a deaktivujte volbu „Povolit platby na Macu“.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Apple Pay najdete na níže uvedené internetové adrese: https://support.apple.com/cs-cz/HT203027
- giropay

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem (např. platba kartou), jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.
- Google Pay

Jestliže si zvolíte platební metodu „Google Pay“ společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“), platba se uskuteční prostřednictvím aplikace „Google Pay“ na vašem mobilním koncovém zařízení vybaveném nejméně OS Android verze 4.4 („KitKat“) a funkcí NFC, a to zatížením účtu vaší karty zadané ve službě Google Pay nebo tamtéž verifikovaného platebního systému (např. PayPal). Ke schválení platby přes Google Pay v hodnotě vyšší než 25 € je nutné nejprve odblokovat vaše mobilní koncové zařízení prostřednictvím nastaveného verifikačního opatření (např. rozpoznáním obličeje, heslem, otiskem prstu nebo gestem).

Pro potřeby realizace plateb se vaše údaje zadané během objednávky společně s informacemi o vaší objednávce předávají společnosti Google. Společnost Google poté na výstupní stránku webu přenese vámi zadané platební informace ve službě Google Pay, a to v podobě jednorázově přiděleného transakčního čísla, kterým se verifikuje uskutečněná platba. Toto transakční číslo neobsahuje žádné informace o skutečných platebních údajích vašeho platebního prostředku zadaného ve službě Google Pay, ale tvoří se a přenáší se jako číselný token s jednorázovou platností. U všech transakcí přes Google Pay vystupuje společnost Google pouze jako zprostředkovatel platebních služeb. Uskutečnění transakce spočívá výhradně v poměru mezi uživatelem a výstupní stránkou webu, zatížením platebního prostředku zadaného ve službě Google Pay.

Pokud se při popisovaných přenosech zpracovávají osobní údaje, zpracování probíhá výhradně za účelem realizace plateb dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Společnost Google si vyhrazuje právo shromažďovat, uchovávat a vyhodnocovat určité specifické informace o každé transakci uskutečněné prostřednictvím služby Google Pay. To se týká údajů jako datum, čas a částka transakce, umístění obchodníka a jeho popis, obchodníkem poskytnutý popis zakoupeného zboží či služeb, fotografie, které jste přiložili k transakci, jméno a e-mailová adresa prodejce a kupujícího event. odesílatele a příjemce, použitá platební metoda, váš popis u důvodu transakce, ale také nabídka, která v daném případě souvisí s transakcí.

Podle společnosti Google se toto zpracování uskutečňuje výhradně dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu o řádné vedení účetnictví, verifikaci procesních dat, ale také optimalizaci a zachování funkčnosti služby Google Pay.
Společnost Google si mimoto vyhrazuje právo sdružovat zpracovaná procesní data s dalšími informacemi, které společnost Google shromažďuje a uchovává při používání dalších služeb Google.

Smluvní podmínky služby Google Pay najdete zde:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=cs

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Google Pay najdete na níže uvedené internetové adrese:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=cs
- Klarna

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem (např. platba kartou), jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.

Při výběru metody platby, při níž plní předem poskytovatel (např. nákup na fakturu nebo na splátky, popř. inkaso) jste rovněž v průběhu objednávky vyzváni, abyste uvedli určité osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. údaje o alternativním způsobu platby).

Abychom chránili náš oprávněný zájem zjistit platební schopnost svých zákazníků, poskytujeme tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovateli pro účely ověření bonity poskytovateli. Poskytovatel na základě Vámi uvedených osobních údajů i dalších údajů (jako např. nákupního košíku, fakturované částky, historie objednávek, zkušeností s platbami) ověřuje, zda lze poskytnout Vámi zvolenou možnost platby z hlediska rizik neuhrazení platby a/nebo pohledávky.

Při rozhodování v rámci ověřování žádosti mohou být vedle interních kritérií poskytovatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR použity také informace o identitě a bonitě od níže uvedených společností poskytujících informace o solventnosti:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Informace o bonitě může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty hodnocení). Pokud hodnoty hodnocení vstupují do výsledku informace o bonitě, je jejich základem vědecky uznávaný matematickostatistický postup. Do výpočtu hodnot hodnocení vstupují mimo jiné údaje z adres.

Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli podat námitku, a to zasláním zprávy nám nebo poskytovateli. Poskytovatel však může být případně i nadále oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud je to nezbytné pro realizaci platby v souladu se smlouvou.
- Paypal

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem, jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.

Při výběru metody platby, při níž plní předem poskytovatel jste rovněž v průběhu objednávky vyzváni, abyste uvedli určité osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. údaje o alternativním způsobu platby).

Abychom chránili náš oprávněný zájem zjistit platební schopnost svých zákazníků, poskytujeme tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovateli pro účely ověření bonity poskytovateli. Poskytovatel na základě Vámi uvedených osobních údajů i dalších údajů (jako např. nákupního košíku, fakturované částky, historie objednávek, zkušeností s platbami) ověřuje, zda lze poskytnout Vámi zvolenou možnost platby z hlediska rizik neuhrazení platby a/nebo pohledávky.

9) Využívání sociálních médií

Google Analytics 4

Tento web využívá Google Analytics 4, což je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“), která umožňuje analyzovat chování uživatelů na webu.

Při používání služby Google Analytics 4 se standardně používají tzv. „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho chování na webu. Prostřednictvím souborů cookies získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně IP adresy, která byla předána vaším koncovým zařízením a která byla zkrácena o poslední číslice, podrobnosti viz níže) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google, tam se ukládají a zpracovávají. Přitom může dojít k přenosu informací na servery společnosti Google LLC se sídlem v USA a tam může docházet k dalším zpracováním informací.

Při používání služby Google Analytics 4 se IP adresa předaná vaším koncovým zařízení při použití webu standardně a automaticky shromažďuje a zpracovává stále v anonymizované podobě, takže je vyloučeno, aby shromažďované informace mohly být vztahovány přímo ke konkrétní osobě. Tato automatická anonymizace se provádí tak, že IP adresu předanou vaším koncovým zařízením společnost Google zkrátí o několik posledních míst, a to buď na území členských států Evropské unie (EU) nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).
Z našeho pověření společnost Google používá tyto i jiné informace k analýze vašeho chování na webu, k sestavování zpráv (reportů) o vašich aktivitách na webu či vašem uživatelském chování a proto, aby nám poskytla další služby související s vaším používáním webu a internetu. IP adresa, kterou vaše koncové zařízení předalo v rámci služby Google Analytics 4 a která byla zkrácena, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google. Data shromážděná při používání služby Google Analytics 4 se uchovávají po dobu 2 měsíců a poté se vymažou.

Služba Google Analytics 4 prostřednictvím speciální funkce „demografické údaje a zájmy“ navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy uživatelů stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje určit a rozlišit okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Data shromažďovaná prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ však nemohou být přiřazena k žádné konkrétní osobě, tedy ani k vám osobně. Tato data shromažďovaná prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ se uchovávají po dobu dvou měsíců a poté se vymažou.

Všechna výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookies služby Google Analytics pro uchovávání a načítání informací na koncovém zařízení použitém pro návštěvu webu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez vašeho souhlasu se služba Google Analytics 4 při vašich návštěvách stránky nepoužívá. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je na webu dostupný.
Na těchto webových stránkách lze také používat službu "Google Signals" jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals lze vytvářet přehledy napříč zařízeními společnosti Google (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. Pokud se používá služba Google Signals, nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě služby Google Signals. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cz
Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cz

Jako rozšíření služby Google Analytics lze na této webové stránce používat také funkci "UserIDs". Přiřazením jednotlivých UserID můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše uživatelské chování může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, na kterém koncovém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na kterém koncovém zařízení došlo k příslušné konverzi.

Se společností Google jsme pro naše použití služby Google Analytics 4 uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování dat, která společnosti Google ukládá povinnost chránit údaje uživatelů našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Další právní pokyny ke službě Google Analytics 4 najdete na adresách https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/technologies/partner-sites

10) Funkcionality stránek

10.1 YouTube

Tento web při zobrazování a přehrávání videí používá pluginy následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Takto mohou být data předána společnosti: Google LLC., USA

Jestliže v naší internetové prezentaci otevřete stránku obsahující takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se tento plugin načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace, včetně vaší IP adresy.

Pokud se prostřednictvím pluginu začnou přehrávat začleněná videa, poskytovatel také ukládá soubory cookie, aby shromažďoval informace o uživatelském chování, sestavoval statistiky přehrávání a bránil proti zlomyslnému chování.

Jste-li během návštěvy stránek přihlášeni uživatelským účtem u poskytovatele, kliknutím na video se vaše údaje přiřazují přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby se data k vašemu účtu přiřazovala, v okamžiku stisknutí tlačítka pro přehrávání nesmíte být přihlášeni ke svému účtu.

Veškerá výše uvedená zpracování, zejména ukládání souborů cookie pro vyčítání informací na použitém koncovém zařízení, probíhají jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje „Cookie Consent Tool“ uvedeného na webové stránce.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

10.2 Trustami trustmark

Kvůli zobrazování externích zákaznických hodnocení a/nebo externě udělované značky jakosti jsou do našeho webu začleněny grafické prvky následujícího poskytovatele: Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlín, Německo

Jestliže v naší webové prezentaci otevřete stránku, která takové grafické prvky obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby prvky řádně načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace o prohlížeči, včetně vaší IP adresy.

Pokud se přitom zpracovávají také osobní údaje, děje se tak dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o optimální zpeněžení naší nabídky a odpovídající uspořádání naší internetové prezentace.

10.3 FontAwesome

Tato strana využívá k jednotnému znázornění druhů písma službu webových fontů následujícího poskytovatele: Fonticons, Inc., 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA

Při otevírání stránky načítá váš prohlížeč potřebné webové fonty z vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby se správně zobrazily texty i druhy písma a navazuje přímé spojení se servery poskytovatele. Přitom se poskytovateli předávají určité informace o prohlížeči, včetně vaší IP adresy.

Zpracování osobních údajů během navazování spojení s poskytovatelem druhů písma se uskutečňuje jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje „Cookie Consent Tool“ uvedeného na webové stránce. Jestliže váš prohlížeč nepodporuje žádnou službu webových fontů, použije se běžné písmo vašeho počítače.

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů.

11) Práva subjektu údajů

11.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

11.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

12) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.